הולדה בעוולה

עודכן ב- 07/01/2014, 12:59
במאמר זה נסקור את המושג הולדה בעוולה ואת הקשר שלו לרשלנות רפואית וננתח את המושג הולדה בעוולה למרכיבים היסודיים שלו.
הולדה בעוולה היא מצב בו תינוק נולד עם מום לאור התרשלות הצוות הרפואי

מהי רשלנות רפואית?

על מנת להבין את המושג הולדה בעוולה יש להבין קודם כל מהי רשלנות רפואית. רשלנות רפואית היא למעשה מצב בו בשל התרשלות של גורם רפואי מוסמך נגרם נזק כלשהו לאדם המגיע לקבל טיפול רפואי. בעת בחינה של מקרה של רשלנות רפואית ניתן לזהות שלושה מצבים עיקריים של רשלנות רפואית ובלבד שהוכח כי בעקבותיה נגרם נזק למטופל: התרשלות בטיפול הרפואי עצמו כמו למשל מתן תרופה שאיננה מתאימה וכי בלתי סביר להשתמש בה במצב הרפואי הנתון • אי השגת הסכמה מדעת – זהו מצב שבו המטופל מסכים למתן טיפול כלשהו אך בלא שהובאו בפניו מלוא העובדות הנוגעות למצבו כמו למשל מצב בו רופא הסביר לגבי מצבו הרפואי של החולה אך לא הניח בפניו את כל האפשרויות לטיפול כדי שיוכל לבחור מה הכי מתאים עבורו • פגיעה באוטונומיה שפירושה אי מתן האפשרות למטופל לבחור את הטיפול כראות עיניו. זהו מצב בו גורם רפואי מעניק טיפול מבלי לאפשר למטופל לבחור טיפול אחר או לבחור שלא לקבל טיפול כלל.

לקבלת הצעת מחיר ממומחה בתחום:

הקשר בין הולדה בעוולה לרשלנות רפואית

הולדה בעוולה היא מקרה מיוחד מאוד ומתייחסת למצב בו ילד נולד עם מום כאשר מדובר במום שאותו ניתן היה לאתר ולזהות אך בשל התרשלות הצוות הרפואי המום לא אותר ולא הובא לידיעת הוריו. באופן זה נשללה מהם האפשרות לבחור אם להפסיק את ההיריון או להמשיכו. בשונה מרשלנות רפואית רגילה אין כאן נזק שנגרם לילד עקב התרשלות הצוות הרפואי, יתכן והמום נגרם כתוצאה מסיבות גנטיות או כל סיבה שאינה קשורה בצוות הרפואי אך מאחר והצוות הרפואי מתפקידו לעקוב אחר ההיריון ולעדכן את ההורים ובמידה ומדובר במום שניתן היה לזהות באמצעות בדיקה סבירה אך להורים לא ניתנה האפשרות זהו מקרה של הולדה בעוולה.