רשלנות רפואית

עודכן ב- 20/07/2016, 15:47
רשלנות רפואית הינה מושג השגור בפי כל בימינו uאנו רואים יותר ויותר תביעות בגין רשלנות רפואית. כיצד ניגשים לתביעה כזו?
רשלנות רפואית היא מקרה נפוץ שההתמודדות עימו דורשת תהליך ארוך

רשלנות רפואית – כיצד תובעים?

רשלנות רפואית הינה מושג השגור בפי כל בימינו. החברה המודרנית החליטה כי אחד מעקרונות הקיום שלה הוא שכל אדם יהיה אחראי לפעולותיו ולהשלכותיהן וכתוצאה מכך בתחום הרפואה כמו גם בתחומים רבים אחרים אנו רואים יותר ויותר תביעות בגין רשלנות רפואית. כיצד ניגשים לתביעה כזו?

לקבלת הצעת מחיר ממומחה בתחום:

קביעת סוג הרשלנות

רשלנות רפואית כתוצאה מהיעדר הסכמה מודעת של המטופל

אחד מעקרונות מתן טיפול רפואי הוא הסכמה של המטופל לטיפול הרפואי כלומר, לא ניתן לתת טיפול רפואי לאדם מבלי שהוא מסכים לכך. הסכמה זו חייבת להיות מדעת. פירוש הדבר שהאדם המקבל את הטיפול חייב להבין את מהות הטיפול הרפואי כמו גם את מכלול האלטרנטיבות הקיימות לטיפול הרפואי המוצע לו על מנת שיוכל להחליט מהו הטיפול המתאים לו ביותר. אי הבאת מידע זה למטופל לפני ביצוע הטיפול פירושה

עקב פגיעה באוטונומיה

זהו מצב דומה אך לא זהה לאי קבלת הסכמה מדעת. האוטונומיה של אדם על גופו מאפשרת לו את הזכות לבחור בטיפול הרפואי המתאים לו. אי הבאת המידע המקיף על אפשרויות הטיפול השונות בפני המטופל שוללת ממנו את האפשרות לבחור את הטיפול המתאים לו ביותר והחוק מכיר בכך באופן נפרד כפגיעה באוטונומיה שלו על גופו.

רשלנות רפואית בעת מתן טיפול רפואי

זוהי כבר רשלנות רפואית במובן הטכני של המושג. מתן תרופה לא נכונה, אבחון לקוי הנובע מאי ביצוע הליך אבחוני נדרש ועד מכלול טעויות שאנשי צוות רפואי, בהיותם בני אדם, עלולים לעשות. חשוב להבין שמדובר בחריגה מנורמות טיפוליות. כל עוד איש צוות רפואי דבק בפרוטוקול לא תיתכן רשלנות מצידו.

כיצד מגישים בפועל תביעת רשלנות רפואית?

כדי להגיש תביעה מסוג של רשלנות רפואית יש לפנות לעורך דין מנוסה המתמחה בתיקים מסוג זה ולרט בפניו את עובדות המקרה.