ביטוח לאומי

עודכן ב- 27/01/2016, 16:22
הביטוח הלאומי הוא המוסד הגדול ביותר המיועד לספק הגנה על תושבי ישראל מבחינה כלכלית, בכל מקרה של קושי להתפרנס באופן עצמאי. תשלומים אלו ניתנים במצבים של מילואים, אבטלה, נכות, הבטחת הכנסה ועוד.

הביטוח הלאומי הוא הגוף הלאומי אשר תפקידו הגנה כלכלית על תושבי המדינה. כל תושב ישראל מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי מדי חודש בחודשו. תשלומים אלו מועברים למוסד לביטוח לאומי באופן ישיר או על ידי המעסיק, המנכה את דמי הביטוח מהשכר החודשי. מעסיקים מחויבים בהשתתפות בדמי הביטוח הלאומי בשיעור של כ- 6.5%.

לקבלת הצעת מחיר ממומחה בתחום:

המוסד לביטוח לאומי גובה כספים אלו על מנת לספק את ההגנה הנדרשת עבור אזרחי המדינה בעת הצורך. מקרים אלו כוללים תגמולים במקרים של מילואים ודמי לידה, דמי אבטחה וגמלה לשמירת הריון, דמי פגיעה בעבודה ועוד. אלו מוענקים על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם לגובה ההכנסה המוצהרת של המבוטח. ישנם תגמולים הניתנים על ידי המוסד לביטוח לאומי ואינם תלויים בגובה הכנסת המבוטח כגון קצבת הזקנה, מענק לידה, גמלת שארים וקצבת נכות. באשר לתשלומים אלו – מדובר בגובה מענק הנקבע בהתאם לשכר הממוצע במשק. בין הקצבאות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי:

קצבת זקנה

מטרתה הבטחת הכנסה לאזרחי ישראל בעת זקנה. לקצבת זקנה זכאי כל תושב ישראל אשר מבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי ושילם – או ששולמו עבורו דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק. סכום הקצבה המקסימלי המתאפשר ליחיד עומד על 1502 ₪ ולזוג על סך של 2257.

קצבת סיעוד

גמלה המשולמת למבוטחים מבוגרים או אחרים הזקוקים לסיוע סיעודי בשל קשיי תפקוד בסיסיים בפעולות כגון לבוש ורחצה, אכילה והליכה. גמלה זו ניתנת למבוטחים הזקוקים להשגחה, גם כאשר מדובר בתקופת סיעוד זמנית. סל שירותים קובע את מכסת השירותים.

קצבת שארים

קצבת שארים מבטיחה קיום לשארים כגון אלמנה ויתומים של תושב או תושבת ישראל שנפטרו. אלמנים יוכלו לקבל קצבה גם עבור ילדיהם.