תהליכים משפטיים

עודכן ב- 06/06/2017, 12:54
תהליכים משפטיים הינם השם הכולל לפרוצדורה המתנהלת אל מול הגוף השיפוטי אשר מוקנית לו הסמכות להשביע ולחקור עדים שונים. חשוב לציין כי על פי התביעה וסוגה ייקבעו סדרי הדין הנהוגים (לדוגמה, האם מדובר במשפט אזרחי, פלילי וכדומה). על מנת לחסוך עבורכם זמן ומאמץ בחיפוש כל פעם אחר התהליך הרלוונטי במאמר זה אנו נסקור עבורכם בקצרה כמה מהחשובים והבולטים ביותר.

הסיבות

נתחיל מהסיבה להתחלת תהליך משפטי מלכתחילה. הרי שאין טעם להגיע לאחד כזה כאשר הצדדים מצליחים להגיע להסדר, אך במקרים בהם מתגלעת בין הניצים אי הסכמה או מחלוקת לעיתים אין ברירה. נציין כי לרוב נעדיף דווקא פתרונות הכוללים דרכי גישור שונים, משאר ומתן או בוררות בעניין. בשלב הבא אנו ננסה לנתב את התהליך המשפטי לכיוון מסוים, קרי- רכישת סמכות עניינית. ישנן ערכאות שונות המתאימות לבית משפט השלום, מחוזי ולעליון ולעיתים נפנה את התהליך המשפטי לבתי דין בעלי מטרה ייחודית כדוגמת בתי דין המתמחים בדיני משפחה, עבודה וכיוצא באלה. ובכל זאת- בתי המשפט המרכזיים וסמכותם:

לקבלת הצעת מחיר ממומחה בתחום:

ניתוב התהליך

בשלב הבא אנו ננסה לנתב את התהליך המשפטי לכיוון מסוים, קרי- רכישת סמכות עניינית. ישנן ערכאות שונות המתאימות לבית משפט השלום, מחוזי ולעליון ולעיתים נפנה את התהליך המשפטי לבתי דין בעלי מטרה ייחודית כדוגמת בתי דין המתמחים בדיני משפחה, עבודה וכיוצא באלה. ובכל זאת- בתי המשפט המרכזיים וסמכותם:

בית משפט השלום

מיועד לתביעות כספיות עד 2.5 מיליוני שקלים, תביעות חזקה, חלוקת מקרקעין, תביעה למטלטלין שכרוכה בתביעת מקרקעין ומפגעים סביבתיים.

בית משפט מחוזי

תביעות כספיות מעל 2.5 מיליון ₪ תביעות מקרקעין שמעל לסמכויות השלום וכן סמכויות שיוריות עבור כל מה שאינו מקרקעיון או תביעה כספית, סמכות ייחודית, עניינים מנהליים שונים, בוררויות, פירוקי חברות וכולי...

בג"ץ

כשיש צורך במתן סעד מן הצדק ועתירות הקשורות לפרט והרשויות.

חלוקה נוספת

החלוקה תהיה לפי הסמכות המקומית, כאשר היא מתחלקת בין הדרום, הצפון, חיפה, מרכז, ת"א וירושלים. בבתי משפט אלה יתקיימו התביעות לפי מקום השיפוט במסגרת ההסכם בין הצדדים, לפי תביעת המקרקעין (השטח המדובר) או מקום מגוריו/ עסקו של הנתבע.

שלבים בניהול הליך משפטי אזרחי

כעת נעבור בקצרה על השלבים השונים שניהול הליך משפטי אזרחי:

הגשת כתב תביעה-

כאן יצוינו פרטי הנתבע והתובע, פרטי הערכאה השונים אליה מוגשת התביעה, הצגה של העובדות הרלוונטיות, ציון הסכום לתביעה וכן הסעד המבוקש. חשוב לציין כי בשלב זה יידרש תשלום אגרה והמצאה של התביעה לבעלי הדין, כמובן עם ההזמנה לדין.

הגשת כתב הגנה

כחודש מקבלת כתב התביעה על הנתבע להכין כתב הגנה אשר מספק מענה לכל אחד מסעיפי התביעה אשר כל סעיף אשר לא יזכה להגנה- כאילו הנתבע הודה באשמתו בה. כמו כן, זהו גם המקום להוסיף את טענות ההגנה המקדמיות כגון התיישנות, חוסר סמכות וכיוצא באלה.

כתב תשובה

יכול התובע להציג למעשה "תגובה" על טענות ההגנה כולל עובדות חדשות שלא נכללו בכתב התביעה המקורי. נציין כי בעת התהליכים המקדמיים ייעשה גילוי המסמכים, זו תהיה העת לבקשת עיון בשאלונים והמסמכים השונים וכן תהא דרישה לצירוף תצהיר.

עריכת קדם משפט

על מנת לייעל את הדיון המעשי בתביעה יכול בית המשפט בשלב זה להחליט על מינוי מומחים בעת הצורך, תיקון או מחיקה של עניינים לא רלונטיים, הענקת סעד זמני, קביעה לגבי אופן הוכחת הטענות וכולי.

הגשת תצהירי עדות ראשית

שלב זה ייעשה בכתב, כאשר נצרף מסמכים תומכים שונים אשר ישמשו בסיס לחקירה הנגדית.

שלב הגשת חוות דעת מומחה

המיועד לחיזוק ותמיכה של מי מהצדדים.

דיוני ההוכחות

השלב "המפורסם והעסיסי" בדרך כלל בו שני הצדדים נדרשים להוכיח את טענותיהם ויכלול גם חקירות נגדיות בהן כל צד ינסה לערער את אמינות צדו של הנחקר, לבסס את הראיות שנגדו, להחליש את ראיותיו ועריכה של חקירה חוזרת על מנת להתמקד בפרטי החקירה הנגדית (אך היא מוגבלת לעניינים שהועלו בה גם טרם שלב זה בלבד).

הגשת הסיכומים

מכלול הטענות העובדתיות והמשפטיות משני הצדדים יכלל כאן יחד עם צירוף האסמכתאות הרלוונטיות, כאשר בעת הצורך יוגשו סיכומי התשובה.

פסק הדין

מתן פסק הדין בתביעה וגזר הדין המפרט את העונש לאחר מכן.

תהליכים מיוחדים

בונוס קטן- כעת נחלוק עמכם 3 תהליכים מיוחדים נוספים שכדאי להכיר:

סדר דין מהיר

כאשר מדובר בתביעה של פחות מחמישים אלף שקלים תוכלו לבצע בירור מזורז כאשר כל המסמכים הרלונטיים מוגשים בצוותא עם כתבי הטענות. לאחר מכן, ללא שלבי ביניים כבר "קופצים" לישיבה המקדמית לבירור העובדות.

סדר דין מקוצר

רלוונטי לשורת מקרים מוגדרת בלבד, כמו סכום כסף קצוב כאשר ניתן לפסוק על פי כתב התביעה בלבד.

המרצת פתיחה

ניהולו של תהליך משפטי מזורז על בסיס הגשה של תצהירים בלבד, נהוגה במיוחד בענייני מקרקעין שונים, פירוק שותפיות, חברות, בקשות שונות למתן סעד הצהרתי וכולי.