העלמת מס

עודכן ב- 11/03/2014, 9:20
רשויות המיסים בישראל נלחמות ביד קשה בהעלמות מס קטנות וגדולות. במאמר הבא נסקור את נושא העלמת המס בישראל ואת ההשלכות של העלמת מס.
רשות המיסים בישראל

העלמת מס בישראל היא עבירה פלילית בגינה ניתן יהיה לקבל עונש מאסר או קנסות כספיים. רשויות המס אינן רואות בעין סלחנית העלמות מס או כל ניסיון מרמה אחר. גם במקרים בהם הדבר נעשה בתום לב, ישנה עדיין אחריות חוקית. אין כל ספק כי חוקי תשלום המס בישראל אינם מובנים לכול. על כן, בעלי עסקים עצמאיים או חברות בע"מ, נעזרים בשירותי רואה חשבון או יועץ מס. אנשי המקצוע מנהלים בעבורם את תשלומי המס בהתאם לחוק. יחד עם זאת, האחריות של בעל העסק אינה תמה עם שכירת רואה החשבון. כל בעל עסק מתבקש לגלות גם אחריות אישית ולפקח על התהליך. תשלומי מס יש לשלם אחת לחודש או אחת לרבעון בהתאם להיקף הפעילות הכספית. במטרה להפוך את ההליך פשוט יותר, ישנה אפשרות לביצוע תשלומים באתר האינטרנט של רשויות המס. כמו כן, מכיל האתר מידע רב אודות תקנות המס.

לקבלת הצעת מחיר ממומחה בתחום:

השלכות של העלמת מס

חובת תשלומי מס חלה על כלל הציבור. כל אדם אשר נהנה משירותי המדינה, מתבקש לקחת חלק גם במימונם. כאשר הסכום אותו נדרש כל אדם לשלם נקבע בהתאם ליכולותיו הכלכליות וגובה ההכנסה. העלמת מס פוגעת במדינה ובכלל החברה. כל אדם אשר מעלים מס מגדיל את העול אשר רובץ על שאר אלו אשר משלמים את המס. אותו אדם נהנה משירותים ציבוריים מבלי לשלם בעבורם. רשויות המס יוצאות בתשדירים ומעודדות את הציבור לדווח על העלמות מס מתוך מטרה למגר את התופעה ולמנוע מצבים בהם חלק מהציבור נושא בעול התשלום בעוד אחרים מתחמקים. דיווחים בדבר עסקים אשר אינם מנפיקים קבלות כדין ניתן להעביר לבדיקת הרשויות באמצעות אתר האינטרנט או דיווח טלפוני.